Visparīgie noteikumi
1. Interneta veikals lietošanas vispārīgie noteikumi:
1.1. Šie Noteikumi nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesiskās attiecības, veicot Preces pasūtīšanu Interneta veikalā, kā arī nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesiskās attiecības, Pircējiem iesaistoties Pārdevēja lojalitātes programmā, kuras mērķis ir veidot starp Pircēju un Pārdevēju ilgtermiņa attiecības, kas balstītas uz Pārdevēja individualizētu pieeju, piešķirot Pircējam iespēju operatīvi saņemt informāciju par Pārdevēja īpašajiem piedāvājumiem.
1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Interneta veikalā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā 5 darba dienu laikā pēc to publicēšanas, izņemot Noteikumu 1.4.punktā noteikto tiesisko situāciju.
1.4. Ja Pārdevējs ir apstiprinājis Pircēja Pasūtījumu pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti Noteikumi redakcijā, kas bija spēkā Pasūtījuma pieteikuma pieņemšanas brīdī.
1.5.Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.
1.6. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, Pircējam jāizvēlas Interneta veikala sākumlapā poga „Reģistrēties” un jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija. 
1.7. Pārdevējs veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Pircēja personas dati ir drošībā un tiek apstrādāti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu aizsardzības jomā. Pārdevējs ir izstrādājis noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi – “Privātuma politika”, kuros ir sniegta informācija attiecībā uz Pārdevēja veikto personas datu apstrādi. “Privātuma politika” ir pieejama: https://www.nanopeptidi.com/lv/Konfidencialitates-politika

2. Preču katalogs. Preču cenas:
2.1. Interneta veikalā izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
2.2. Interneta veikalā izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Interneta veikalā. Jebkādas Interneta veikalā esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.
2.3. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajos aktos par preču iepakojumu un marķējumu noteiktajām prasībām.
2.4. Prece tiek pārdota atbilstoši Interneta veikalā pie Preces norādītajai cenai.
2.5. Brīdī, kad Pircējs ir pabeidzis Pasūtījuma pieteikuma noformēšanu, Pircējam būs saistošas tādas Preces cenas, kas Interneta aptiekā tika uzrādītas Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas brīdī. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas.
2.6. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
2.7. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida.

3.1. Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas vispārīgie noteikumi:
3.1.1. Pircējs noformē Pasūtījuma pieteikumu, ievērojot Noteikumu 4.2.-4.4.punktā noteikto kārtību un sniegtās izvēles iespējas.
3.1.2. Veicot Pasūtījumu, Pircējs ir atbildīgs par datu pareizu ievadi. Pircējam ievadītie dati ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. No Pircēja ievadītās informācijas precizitātes ir atkarīga Pasūtījuma izpilde.
3.1.3. Pasūtījuma pieteikuma noformēšana ir uzskatāma par pabeigtu, ja Pircējs ir izvēlējies Preces un ievietojis tās Iepirkuma grozā, norādījis Preču piegādes veidu un apmaksas noteikumus un šīs izvēles ir apstiprinājis, Pasūtījuma pieteikuma noformēšanas logā nospiežot pogu “Apmaksāt”
3.1.4. Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas faktu, nosūtot Pircējam paziņojumu uz e-pastu